Khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử

Thứ Ba, 08/12/2015, 11:22 GMT+7

Có nhiều khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), nhưng hiểu một cách tổng quát, TMĐT là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. TMĐT vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại truyền thống. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện điện tử mới, các hoạt động thương mại được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh.

1. Thương mại điện tử là gì ?

Thương mại điện tử (E-commerce, Electronic commerce) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử; là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch. (nên còn được gọi là "thương mại không giấy tờ").

Khái niệm cơ bản về Thương mại điện tử
2. Lợi ích của thương mại điện tử (TMĐT)?

TMĐT giúp cho các Doanh nghiệp nắm được thông tin phong phú về thị trường và đối tác

TMĐT giúp giảm chi phí sản xuất

TMĐT giúp giảm chi phí bán hàng và tiếp thị.

TMĐT qua INTERNET giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chí phí giao dịch.

TMĐT tạo điều kiện cho việc thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia vào quá trình thương mại.

Tạo điều kiện sớm tiếp cận nền kinh tế số hoá.

Tags: Thương mại điện tử
BusinessTraining.vn / Thương mại điện tử
Tags: Thương mại điện tử
BusinessTraining.vn / Thương mại điện tử